برگزار مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی کشور درسنندج

مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی کشور در سنندج برگزار می شود.

بنابه گزارشهایرسیده روز چهارشنبه این هفته کشتی گیران در وزن کشی حاضر می شوند و رقابت ها از پنجشنبه آغاز خواهد شد.
به گفته مسئول روابط عمومی تربیت بدنی 400 میهمان برای این مسابقات دعوت شده اند.

/ 0 نظر / 21 بازدید