پاسخ فرمانداری بیجار به یک خبر

بیش از 20درصد مردم شهرستان بیجار در زیر خط فقر بسر می برند

در پی انتشار خبری در روژیار با عنوان 80درصد مردم بیجار در رفاه زندگی می کنند !روابط عمومی فرمانداری با ارسال جوابیه ای نسبت به این خبر که از هفته نامه دولتی سیروان گرفته شده بود واکنش نشان داد.

علی اصغر امانی ؛ مسئول روابط عمومی فرمانداری بیجار در جوابیه ارسالی به روژیار تصرح کرده است فرماندار بیجار گفته است که بیش از 20درصد مردم شهرستان بیجار در زیر خط فقر بسر می برند.

در این جوابیه آمده است فرماندار بیجار در خصوص رفاه مردم این شهر اظهاراتی نداشته است.

لازم به توضیح است که منبع این خبر هفته نامه سیروان بوده وجهت اطلاع روابط عمومی فرمانداری آدرس الکترونیکی خبر مذکور http://www.sirwanweekly.com/Administration/LoadSubModule.aspx?mid=82&action=PrintNews&nid=12145 می باشد

/ 0 نظر / 13 بازدید