داور کردستانی موفق به کسب درجه بین المللی شد

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی تربیت بدنی استان کردستان سید زاهد ابراهیمی مربی و داور بین المللی ووشو که پیش از این صاحب درجه C داوری بین اللمللی بود در این دوره آزمون ها که به مدت یک هفته زیر نظر فدراسیون جهانی ووشو و توسط انجمن ووشو چین برگزار شد توانست درجه داوری خود را ارتقا دهد.
این آزمون ها در سه سطح B ، A و C برگزار شد و بیش از 220 تن از 47 کشور دنیا در این دوره حضور داشتند.
در قسمت اجرای حرکات ( تالو ) 130 تن در سه بخش شرکت کردند که 67 تن در بخش C حضور داشتند و پس از پایان آزمون ها 15 تن از آنها موفق به گذراندن این دوره نشدند.
32 تن نیز در بخش A و B حضور داشتند و پس از پایان آزمون ها 12 تن در قسمت B و سه تن نیز در قسمت A موفق به گذراندن این دوره و آزمون های آن نشدند.
در قسمت ساندا نیز 93 تن در دو بخش A و B حضورداشتند که پس از پایان این دوره سه نفر موفق به گذراندن آزمون ها نشدند.

/ 0 نظر / 19 بازدید