کرمانشاهی دارایی خود را به آموزش و پرورش اهدا کرد

یکی از فرهنگیان بازنشسته کرمانشاه تمام دارایی خود را برای کمک به مدرسه سازی به سازمان آموزش و پرورش این استان هدیه کرد.

نسرین رنجبر فرهنگی بازنشسته کرمانشاه تمام دارایی خود را که یک خانه 68 متری است به سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه هدیه داد تا در امر مدرسه سازی از آن استفاده شود.

رنجبر درباره انگیزه این عمل خیرخواهانه خود گفت: امیدوارم با این کارم ذخیره ای برای آخرت خود تهیه کرده باشم، زیرا آموزش و پرورش دستگاهی است که باید مورد توجه آحاد جامعه باشد. گفتنی است 500 نفر از خیرین فرهنگی زن در کرمانشاه ماهانه مبلغی برای مدرسه سازی اهدا می کنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید